Welkom bij Bouwen & Milieu NV Print

Bouwen & Milieu NV is reeds vele jaren actief op volgende gebieden: 

BODEM erkend bodemsaneringsdeskundige type II

 • Adviezen bodemsaneringsdecreet
 • Adviezen VLAREBO 
 •  Technische verslagen
 • Oriënterende bodemonderzoeken
 • Beschrijvende bodemonderzoeken
 • Bodemsaneringsprojecten
 • Opvolging bodemsaneringsprojecten

MILIEU 

 • Milieuadviezen
 • Milieuvergunningen VLAREM
 • Milieueffectrapporten
 • Monitoring

AFVAL

 • Saneringsprojecten voor afvalverwijdering
 • Opvolging uitvoering verwijderingen
 • Rapportering van "goede" uitvoeringen

HERGEBRUIK GRONDEN - TECHNISCHE VERSLAGEN

 • Advies omtrent hergebruik
 • Opstellen van de bemonsteringsprocedure
 • Milieuhygiënisch onderzoek
 • Studie van de ontvangende bodem
 • Rapportering

VEILIGHEID

 • Opstellen van veiligheidsdraaiboeken
 • Veiligheidscoördinatie

MODI OPERANDI 

 
Veelgestelde vragen Print

Neem gerust een kijkje in onze vragenlijst. Het is een reeks van veelgestelde vragen die je op weg helpen en een plaats waar veel van je vragen een antwoord krijgen.

>> lees verder