Diensten

Technische Verslagen

Sedert 1 januari 2004 is hoofdstuk XIII van het Vlarebo van kracht. De bepalingen van dit hoofdstuk regelen het gebruik van uitgegraven bodem als bodem, en het gebruik van uitgegraven bodem voor bouwkundig bodemgebruik en in een vormvast product.

Een technisch verslag (TV) dient te worden opgemaakt indien grondverzet wordt uitgevoerd op een verdachte grond of als de totale uitgraving op een niet-verdachte grond meer dan 250m³ bedraagt. Het technisch verslag dient opgemaakt te worden door een erkend bodemsaneringsdeskundige.

Het technisch verslag heeft als doel:

  • Het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de uitgegraven of uit te graven bodem waarmee duidelijk wordt welke toepassingsmogelijkheden deze partij heeft;
  • Het eventueel vastleggen van bijkomende voorwaarden of uitvoeringsbepalingen voor het gebruik van de uitgegraven bodem of voor Het uitgraven van de bodem;
  • Het opmaken van een opmetingstabel waarin per milieuhygiënische kwaliteit het volume geraamd wordt;
  • Het opmaken van een zoneringsplan, waarin op een visuele manier de milieuhygiënische kwaliteiten worden voorgesteld.

Een erkende bodembeheerorganisatie spreekt zich uit over de conformiteit van het technisch verslag. Met deze conformverklaring kunnen de nodige transportdocumenten aangevraagd worden en na afloop van de grondwerken het bodembeheerrapport.

Wenst u een vrijblijvende offerte voor het opstellen van een technisch verslag? Bezorg ons volgende gegevens en wij zorgen ervoor!

Vragenlijst grondverzet (PDF) Vragenlijst grondverzet (DOC)